Finanční služby
česky english


Finanční služby

Správné řízení firemních financí je nezbytným předpokladem pro růst a rozvoj vašeho podnikání. My nejsme odborníkem ve vašem oboru, rozumíme ale činnostem nezbytným pro úspěšné řízení firmy. Je pouze na vás, zda si zvolíte jednotlivé služby nebo komplexní outsourcing financí. Nabízíme vám šanci efektivně ovládat finance své firmy a ušetřený čas můžete investovat zpět do rozvoje svého podnikání.

Vybrané služby z našeho portfolia v oblasti financí:

Finanční účetnictví

 • fakturace firmy (zpracování přijatých a vydaných faktur)
 • majetek - evidence a účtování
 • sklad - příjemky, výdejky, transfery (materiál, zboží)
 • výkaznictví a reporting - periodické závěrky s reportem majitelům společnosti, roční účetní závěrky apod.
 • ověření závěrky auditorem
 • konzultace a posouzení přiznání daňovým poradcem

Naše výhody

 • komplexní servis – od účtování až po služby účetního auditora a daňového poradce používáme MS Dynamics Navision – nejrozšířenější SW v oboru s rychlými exporty do excelu,wordu
 • účtování na neomezené množství analytických účtů nákladů a výnosů, účtování dle dimenzí jako podklad pro sestavení rozpočtů

Mzdové účetnictví

 • výpočet mezd i pro směnné provozy a THP pracovníky
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců – vše elektronicky
 • evidenční listy – elektronicky
 • roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob

Naše výhody

 • dlouholeté zkušenosti s výpočtem mezd ve směnném provozu
 • docházku pro import stačí zaslat elektronicky v excelu
 • příprava archivace
 • zastupování klienta při kontrolách zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • výpočet mezd osob ZPS, vyplňování podkladů pro žádost o dotace při zaměstnávání ZPS

Rozpočetnictví a kalkulace

 • sestavení rozpočtu pro dané období
 • pravidelné měsíční vyhodnocování s analýzou odchylek, týdenní aktualizace plánů
 • zajištění odhadu výsledku hospodaření po každém vyhodnocení na dané období
 • sestavení kalkulace na jednotky výkonů - služby i výrobky

Naše výhody

 • pro reporting využíváme controllingový nástroj GIST - rychlé reporty v řádech minut, možnost exportu do excelu
 • zkušenost se sestavováním rozpočtů pro bezpečnostní agentury, konzultační firmy, marketingové a personální agentury

Cash flow management

 • obsluha bankovního účtu - zadávání a realizace plateb - tuzemsko, zahraničí
 • doporučení pro vyvážení cash flow - sladění inkasa pohledávek s úhradami dodavatelům

Naše výhody

 • sestavení plánu cash flow pro dané období (např. 12 měsíců) - identifikace možných propadů cash flow
 • aktualizace výhledu na týdenní bázi
 • zajištění provozního i investičního financování s vybraným bankovním ústavem - vyplnění dotazníků a příprava podkladů pro úvěry apod.