Právní služby
česky english


Právní služby spojené s podnikáním

Nezbytnou součástí podnikání je uzavírání smluvních vztahů a řešení právních problémů. S našimi odborníky a ve spolupráci s partnerskou advokátní kanceláří vám proto nabízíme komplexní právní služby. My nejsme odborníkem ve vašem oboru, rozumíme ale činnostem nezbytným pro úspěšné řízení firmy. Je pouze na vás, zda si zvolíte naše služby pro jednotlivé případy nebo komplexní právní řešení na míru potřebám firmy. Nabízíme vám šanci získat jistotu, že po právní stránce vás ve vašem podnikání nečekají žádná nepříjemná překvapení.

Vybrané služby z našeho portfolia v oblasti práva:

Obchodní právo

 • příprava, vyjednávání podmínek a sepisování smluv
 • příprava všeobecných obchodních podmínek
 • zastupování v případech týkajících se nekalosoutěžního jednání apod.

Korporátní právo a zakládání společností

 • zakládání společností (příprava zakládacích smluv a zakladatelských listin, zastupování v řízení před rejstříkovými soudy , zřizování organizačních složek podniků apod.)
 • prodej ready-made společností (a.s., s.r.o.)
 • změny společností (převody obchodních podílů, zajišťování valných hromad, provádění změn ve společenstevních listinách a zakladatelských smlouvách, zajišťování změn právních forem společností, zvyšování a snižování základního kapitálu apod.)
 • fúze a akvizice (převody podílů, majetku, právní audity)
 • zakládání neziskových organizací
 • zakládání zahraničních společností v zemích EU i jinde prostřednictvím sítě patnerských kanceláří se znalostí trhu

Právo duševního vlastnictví

 • zastupování majitelů práv duševního vlastnictví (ochrana jejich práva, vymáhání práv včetně podávání žalob a zastupování v řízeních proti porušovatelům těchto práv apod.)
 • zastupování klientů v řízeních o registraci u Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví ČR (zejm. podání přihlášky ochranné známky včetně následné komunikace s ÚPV během zápisného řízení)
 • posouzení zápisuschopnosti ochranné známky
 • zatřídění ochranné známky do seznamu výrobků a služeb dle mezinárodního třídění
 • zastupování klientů v námitkovém řízení
 • vypracovávání licenčních, zástavních a převodních smluv k ochranným známkám

Pracovní právo

 • komplexní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance v oblasti českého a slovenského práva
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • příprava pracovních a manažerských smluv a konkurenčních doložek
 • právní poradenství při zaměstnávání cizinců a agenturním zaměstnávání
 • tvorba pracovní řádů a interních předpisů
 • ukončování pracovních poměrů
 • uplatňování škod vzniklých v souvislosti s výkonem práce v pracovním poměru
 • sepisování dohod o hmotné odpovědnosti
 • sepisování výpovědí a okamžitých zrušení pracovního poměru
 • vytváření pracovních řádů

Správní právo

 • zastupování ve správních řízeních před fi nančními, celními, katastrálními, živnostenskými a jinými správními úřady