Informace o zpracování osobních údajů
česky english


Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) Vaše osobní údaje poskytnuté odesláním kontaktního formuláře jsou zpracovávány společností TRI services s.r.o., IČ 285 06 553, jako správcem osobních údajů. V souladu s čl. 13 GDPR bychom vám o tom chtěli říct více informací:

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě nezbytnosti pro jednání o uzavření a splnění smlouvy mezi správcem a vámi, jako subjektem osobních údajů, protože bez poskytnutí určitých osobních údajů není možné na vaši poptávku reagovat. Zpracovávány jsou vaše identifikační a kontaktní osobní údaje, které uvedete v kontaktním formuláři. Při zpracování všech výše uvedených údajů vždy dbáme na to, abychom dodržovali základní zásady dle čl. 6 GDPR. Zabezpečení osobních údajů je zajištěno organizačními a technickými opatřeními přijatými v souladu s právními předpisy tak, abychom udělali vše proto, aby nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo k neoprávněnému přístupu k nim. Všichni naši zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí ohledně skutečností, které při své práci zjistí. Protože to rozsah našich činností vyžaduje, jmenovali jsme také pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí a nejsou předávány dalším příjemcům ani na území EU.

Délka uložení osobních údajů je určována předmětem vaší poptávky nebo žádosti. Vaše kontaktní údaje můžeme uložit až po dobu 6 měsíců, abychom mohli navázat na naši korespondenci, pokud se rozhodnete naše služby využít.

Poskytnutí osobních údajů je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy nebo vyřízení vaší žádosti, v případě jejich neposkytnutí nemůžeme na vaši poptávku reagovat.

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se vás týkají a které jsou námi jako správcem zpracovávány, máte právo požadovat jejich opravu, podat námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné nebo jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy. V některých případech můžete také od nás žádat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci nebo máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na rozhodnutí bez činnosti člověka. Veškerá svá práva můžete uplatnit u pověřence na níže uvedené emailové adrese nebo písemně na naší kontaktní adrese správce.

V případě, kdy se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Kontakt správce: TRI services s.r.o., Vladislavova 17, 110 00 Praha 1 Kontakt pověřence pro ochranu osobních údajů: info@triservices.eu