Vzdělávání zaměstnanců M2C
česky english


Vzdělávání zaměstnanců M2C

Logo OPPA

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců M2C

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005109

Doba realizace projektu: 24 měsíců

Naše společnost realizuje tento projekt jako partnerská firma v rámci výzvy 03_16_043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, zajištění souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti, čímž bude zvýšena konkurenceschopnost podpořených zaměstnanců na trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.