+420 724 331 380 info@triservices.eu

Finance, účetnictví a daně

Správné řízení firemních financí je nezbytným předpokladem pro růst a rozvoj vašeho podnikání. My nejsme odborníkem ve vašem oboru, rozumíme ale činnostem nezbytným pro úspěšné řízení firmy. Je pouze na vás, zda si zvolíte jednotlivé služby nebo komplexní outsourcing financí. Nabízíme vám šanci efektivně ovládat finance své firmy a ušetřený čas můžete investovat zpět do rozvoje svého podnikání.

Vybrané služby z našeho portfolia v oblasti financí:

 

Finanční účetnictví

fakturace firmy (zpracování přijatých a vydaných faktur)
majetek – evidence a účtování
sklad – příjemky, výdejky, transfery (materiál, zboží)
výkaznictví a reporting – periodické závěrky s reportem majitelům společnosti, roční účetní závěrky apod.
ověření závěrky auditorem
konzultace a posouzení přiznání daňovým poradcem

Naše výhody

komplexní servis – od účtování až po služby účetního auditora a daňového poradce používáme MS Dynamics Navision – nejrozšířenější SW v oboru s rychlými exporty do excelu,wordu
účtování na neomezené množství analytických účtů nákladů a výnosů, účtování dle dimenzí jako podklad pro sestavení rozpočtů

Mzdové účetnictví

výpočet mezd i pro směnné provozy a THP pracovníky
přihlášky a odhlášky zaměstnanců – vše elektronicky
evidenční listy – elektronicky
roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob 

Naše výhody

dlouholeté zkušenosti s výpočtem mezd ve směnném provozu
docházku pro import stačí zaslat elektronicky v excelu
příprava archivace
zastupování klienta při kontrolách zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
výpočet mezd osob ZPS, vyplňování podkladů pro žádost o dotace při zaměstnávání ZPS

Rozpočetnictví a kalkulace

sestavení rozpočtu pro dané období
pravidelné měsíční vyhodnocování s analýzou odchylek, týdenní aktualizace plánů
zajištění odhadu výsledku hospodaření po každém vyhodnocení na dané období
sestavení kalkulace na jednotky výkonů – služby i výrobky

Naše výhody

pro reporting využíváme controllingový nástroj GIST – rychlé reporty v řádech minut, možnost exportu do excelu
zkušenost se sestavováním rozpočtů pro bezpečnostní agentury, konzultační firmy, marketingové a personální agentury

Cash flow management

obsluha bankovního účtu – zadávání a realizace plateb – tuzemsko, zahraničí
doporučení pro vyvážení cash flow – sladění inkasa pohledávek s úhradami dodavatelům

Naše výhody

sestavení plánu cash flow pro dané období (např. 12 měsíců) – identifikace možných propadů cash flow
aktualizace výhledu na týdenní bázi
zajištění provozního i investičního financování s vybraným bankovním ústavem – vyplnění dotazníků a příprava podkladů pro úvěry apod.

Kontaktujte nás

Vladislavova 1390/17, Praha 1

+420 724 331 380

info@triservices.cz

DS: 6gm798y