+420 724 331 380 info@triservices.eu

Právní služby pro podnikání

Nezbytnou součástí podnikání je uzavírání smluvních vztahů a řešení právních problémů. S našimi odborníky a ve spolupráci s partnerskou advokátní kanceláří vám proto nabízíme pomoc při řešení praktických problémů vašeho podnikání. Nejsme odborníkem ve vašem oboru, rozumíme ale činnostem nezbytným pro úspěšné řízení firmy. Je pouze na vás, zda si zvolíte naše služby pro jednotlivé případy nebo komplexní právní řešení na míru potřebám firmy. Nabízíme vám šanci získat jistotu, že po právní stránce vás ve vašem podnikání nečekají žádná nepříjemná překvapení.

Vybrané služby z našeho portfolia v oblasti právních služeb pro podnikání, které nabízíme ve spolupráci s partnerskou advokátní kanceláří:

 

Obchodní právo

příprava, vyjednávání podmínek a sepisování smluv
příprava všeobecných obchodních podmínek
zastupování v případech týkajících se nekalosoutěžního jednání apod.

Korporátní právo a zakládání společností

zakládání společností (příprava zakládacích smluv a zakladatelských listin,
zastupování v řízení před rejstříkovými soudy , zřizování organizačních složek podniků apod.)
prodej ready-made společností (a.s., s.r.o.)
změny společností (převody obchodních podílů, zajišťování valných hromad, provádění změn ve společenstevních listinách a zakladatelských smlouvách, zajišťování změn právních forem společností, zvyšování a snižování základního kapitálu apod.)
fúze a akvizice (převody podílů, majetku, právní audity)
zakládání neziskových organizací
zakládání zahraničních společností v zemích EU i jinde prostřednictvím sítě patnerských kanceláří se znalostí trhu

Právo duševního vlastnictví

zastupování majitelů práv duševního vlastnictví (ochrana jejich práva, vymáhání práv včetně podávání žalob a zastupování v řízeních proti porušovatelům těchto práv apod.)
zastupování klientů v řízeních o registraci u Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví ČR (zejm. podání přihlášky ochranné známky včetně následné komunikace s ÚPV během zápisného řízení)
posouzení zápisuschopnosti ochranné známky
zatřídění ochranné známky do seznamu výrobků a služeb dle mezinárodního třídění
zastupování klientů v námitkovém řízení
vypracovávání licenčních, zástavních a převodních smluv k ochranným známkám

Pracovní právo

komplexní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance v oblasti českého a slovenského práva
zastupování v pracovněprávních sporech
příprava pracovních a manažerských smluv a konkurenčních doložek
právní poradenství při zaměstnávání cizinců a agenturním zaměstnávání
tvorba pracovní řádů a interních předpisů
ukončování pracovních poměrů
uplatňování škod vzniklých v souvislosti s výkonem práce v pracovním poměru
sepisování dohod o hmotné odpovědnosti
sepisování výpovědí a okamžitých zrušení pracovního poměru
vytváření pracovních řádů

Správní právo

zastupování ve správních řízeních před finančními, celními, katastrálními, živnostenskými a jinými správními úřady

Kontaktujte nás

Vladislavova 1390/17, Praha 1

+420 724 331 380

info@triservices.cz

DS: 6gm798y